پوووووووووووووووووووووفففففف
چه گرد و خاکی گرفته است اینجا!
باید بیایم یه گردگیری حسابی بکنم.