من عاشق بوده‌ام. من عاشق بوده‌ام و دوست داشته‌ام. من عاشق بوده‌ام و بهترین عشق جهان را تجربه کرده‌ام. مهم نیست معشوق‌ام چه حسی داشته و چه کار کرده و وقتی مرا با عشق می‌بوسیده به چه کسی فکر می‌کرده. من عاشق بوده‌ام و عشق در قلبم چنان ریشه دوانده بود و چنان لذت می‌بخشید که فخر می‌فروشم به آنانی که عشقی نداشته‌اند در زندگی‌شان.
از تو ممنونم به خاطر این گرمی، به خاطر این حس عظیم، به خاطر این شور، این درد لذت‌بخش، این غم زیبا. همیشه تو را جایی، در اعماق وجودم، نگاه خواهم داشت، چرا که وجود تو باعث آفرینش چنین عشقی شد.

“تقدیم به دوستی که عاشق شد و به خاطر این عشق نذر کرد و گریست.”