افلیا باورت نمی‌شود. این مدت که نبودی هیچ اتفاقی نیافتاد. هیچ اتفاقی. تنها 2 مرغ عشق اضافه شدند به زندگی‌مان و وقتی پرکشیدند عشق‌مان را هم با خود بردند. از آواز آنها هم خسته شده بودم. من چقدر خسته می‌شوم. چقدر زود عادت می‌کنم. چقدر زود همه چیز برایم رنگ می‌بازد. افلیا وقتی تو نبودی هیچ اتفاقی نیافتاد. من همانم، غیر از دو سه تار مویی که سفید شدند و دو سه قطره اشکی که ریخته شد و آهنگ‌های کوچه بازاری که امروزه سخت دلبسته‌شان شده‌ام.